Jméno Roverky budete v mapách hledat marně. Přesto krajina tohoto jména existuje. Krajina zvláštní. Nevelká rozlohou, bez civilizace, bez turisticky atraktivních cílů, mlčenlivá. Nenabízí mnoho sportovního vyžití. Nic pro vyznavače "adrenalinu". Zato zde poutník nalezne to, co marně hledá jinde. Ticho a osamělost hlubokých roklí. Skalní bludiště, kde se dá překrásně zabloudit. Vůni borové smůly ve slunečním vedru. Nebo těžké aroma zmoklé lesní prsti, když se z roklí zvedají po dešti oblaka páry. Šumění větru v korunách, křik krkavců a ranní koncert zpěvného ptactva. A občas, jako odměna za vytrvalost, se otevře pohled ze skalního temena na zelený kožíšek stromů na skalách kolem a na majestátní siluetu krále Roverek - Vlhoště.

Není divu, že Roverky mají řadu svých ctitelů - patriotů, kteří se sem rádi vracejí a cítí se zde doma. Naše volné trampské sdružení si tento vřelý, patriotický vztah k Roverkám dalo do štítu. A pokoušíme se tento vztah převést do skutků - aspoň trochu přispět k tomu, aby Roverky mohly nadále být útulným domovem pro nás i jiné.

Činíme tak několikerým způsobem. Jednak pravidelnými brigádami ve spolupráci s ochranáři a lesníky. Práci v lese máme za příjemné zpestření vandru a příležitost k setkání s kamarády. Úklidem odpadků a černých skládek se snažíme Roverkám odvděčit za to, čím nás obdarovávají. Také se pídíme po historických zajímavostech a pátráme, jaké stopy zanechaly ve skalách dřívější generace. A v neposlední řadě se snažíme vysvětlovat význam cenných lokalit a předcházet tak jejich narušování a nedorozuměním s jejich ochránci.

Máte-li také rádi skály, tajemná zákoutí a tichou přírodu, třeba se na Roverkách potkáme...